AFILIA-T'HI
Dades Personals
Nom
Cognoms
Adreça
Població
Codi Postal
Comarca
Correu-e
Nascut/a (dd/mm/aa)
Dades Professionals
Professió
Centre de treball
Adreça
Població
Codi Postal
Telèfon
Correu-e
Dades Bancàries
Entitat
A nom de
Número de compte
Descarrega full d'afiliació en format.pdf
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660