PRESENTACIÓ DE L’ESPAI JOVE DE LA INTERSINDICAL-CSC

L?'Espai Jove de la Intersindical-CSC som una organització sindical, juvenil, catalana, de classe, amb esperít critic i vocació internacionalista que ens proposem:

Treballar per a la promoció de la Intersindical-CSC com a sindicat de referència als Països Catalans, per a què el jovent s?'hi organitzi i pel reconeixement del nostres drets nacionals, socials, econòmics i laborals.

Entendre, des de l'?àmbit juvenil, el sindicalisme com una acció conjunta, organitzada, lliure i autònoma dels treballadors i treballadores dirigida i orientada en última instància cap a la superació del sistema capitalista, amb la conseqüent substitució de la societat que vivim, per una de realment justa, lliure, solidària i igualitària.

Donar respostes adequades i plantar cara contra aquelles mesures que perjudiquin els drets laborals o socials del jovent català o que impedeixin una lluita efectiva contra la precarietat, en la mesura que creem paral·lelament un discurs i propostes alternatives i encarades a perseguir unes millors condicions laborals per al jovent català.

Lligar la lluita contra la precarietat juvenil amb les lluites contra aquelles injustícies que es donen a la societat actual, per qualsevol raó, com el patriarcat, el racisme, l'imperialisme, la guerra, la destrucció del medi ambient o la discriminació per condició sexual, religió o per qualsevol altra consideració personal i social.

Sensibilitzar el jovent de la necessitat de la solidaritat entre treballadors i treballadores i de lluitar pels seus drets des del sindicalisme nacional i de classe, com a forma més visible i quotidiana d'una lluita de classes que el capitalisme no ha fet més que agreujar, a la vegada que ha amagat rere minsos drets democràtics i socials.

Lluitar des dels centres de treball i des del carrer pel dret de decidir dels Països Catalans i pel seu alliberament nacional, com a dret democràtic i com a via per millorar les condicions de vida del jovent treballador i del conjunt de les classes treballadores catalanes.

Refermar l'?ùs del català com a llengua pròpia. El català ha d'?avançar com a element de comunicació dels i les joves treballadors i treballadores del conjunt dels Països Catalans, trencant amb el caràcter marginal que li donen la majoria d?'empreses, institucions i organitzacions sindicals.

Agermanar-nos amb les organitzacions sindicals juvenils de totes les nacions i pobles d'?arreu del món amb qui compartim anhels de justícia social, perquè només amb la solidaritat i la cooperació de classe a nivell internacional aconseguirem els nostres objectius.

Establir relacions i, en la mesura del possible, treballar coordinadament, des del respecte i autonomia mútues, amb aquelles organitzacions juvenils que persegueixin la justícia social, l'alliberament nacional o amb qui compartim reivindicacions de lluita concretes, així com participar de plataformes i xarxes juvenils catalanes que ens permetin avançar cap aquests ideals.

Promoure l'associacionisme juvenil i les fórmules efectives de participació ciutadana, en vista a construir una societat verdadetament democràtica, i vertebrar la completa emancipació de la classe treballadora dels Països Catalans mitjançant la seva participació en els mitjans de producció, distribució i consum, i la consecució d?una societat sense diferències entre persones per la seva classe social.

Formar noves fornades de joves sindicalistes, amb coneixements i eines per defensar efectivament els drets de les classes treballadores al món laboral, al carrer o on convingui.

Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660