EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Monitor@, no ets un ninot
>fes-te respectar!


El món del lleure educatiu i sociocultural és un d’aquells sectors professionals poc valorat i reconegut, com a conseqüència d’això d’alta precarietat laboral.

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC no negarem que la signatura del primer conveni que regula el sector, entre els dos sindicats oficials i les patronals, ha fet que aquestes i aquests professionals vegin reconeguda la seva tasca tant a nivell legal, com social.

Com a mínim aquest ressò social s’ha pogut notar aquests últims mesos en els mitjans de comunicació quan s’afirmava que la signatura del conveni havia fet augmentar els preus de les activitats ofertes, degut a l’augment de sou dels i les treballadores. Nosaltres convidem a esbrinar quin és el marge de guany que obté l’empresa, i així entendríem millor la pujada de preus.

Hem parlat de reconeixement laboral, els monitors i monitores no són educadors/es? Així per què no formen part del conveni d’Educació privada?

Segurament perquè el reconeixement rebut no és el que mereixem.

Però aquest conveni no impedeix que les empreses del sector segueixin actuant com veritables ETT, cedint a treballadores i treballadors als centres on realitzen la seva tasca. En definitiva, podríem dir que aquest sector és el paradís de la subcontractació, i com a tal, de la precarietat.

Nosaltres volem anar més enllà de signar convenis que perpetuïn i legitimin la subcontractació, i, exigim a les administracions públiques que actuïn d’acord amb la realitat i necessitats dels infants, fent-se càrrec d’aquests i aquestes professionals que exerceixen la seva tasca en centres públics.

Davant d’aquests fets constatats, l’Espai Jove de la Intersindical-CSC reivindica:

• Un cop signat el conveni, tot i no ser el desitjat per nosaltres per no respondre a les necessitats de les treballadores i treballadors, exigim que aquest es compleixi en la seva totalitat.

• Per exigir el compliment d’aquest conveni amb força, animem i ens posem a la disposició de les treballadores i treballadors per tal d’organitzar-se i promoure eleccions sindicals.

• Per desgràcia, no tots els problemes del sector, és el no compliment del conveni en la seva totalitat, encara ens trobem amb empreses que no paguen els salaris dels seus treballadors/es quan toca, ni fan arribar els documents (contractes, nòmines…) pertinents als interessats.

• Exigim a l’administració pública que posi fi a aquestes irregularitats, assumint que part de la responsabilitat és seva amb el seu afany liberalitzador de l’economia, no assumint les feines que per lògica els hi tocaria.

Propostes concretes de l’Espai Jove la Intersindical-CSC per a la futura revisió del conveni:

• Desaparició del conveni del lleure educatiu i sociocultural, passant les categories professionals d’aquest, a ser regulades pel Conveni d’Educació Privada de Catalunya. Entenem aquest pas com el ple reconeixement de la tasca educativa feta per aquestes treballadores i treballadors.

• Exigim la transformació d’aquells contractes fixes discontinus a fixes ordinaris de totes aquelles persones contractades per realitzar tasques educatives durant tot el període lectiu escolar, considerant que les empreses contractants tenen el suficient volum de demanda, per tal de garantir un lloc de feina durant l’època estivals.

• Exigim un control eficaç de les jornades laborals realitzades en cases de colònies, recollida en l’article 39 de l’actual conveni, i demanem la creació d’una categoria especial diferent a l’actual que l’engloba en el grup 3, anomenada, Monitor de cases de colònies i estades mediambientals, entenent que per les seves característiques (mobilitat geogràfica, necessitat d’estar allunyat del seu domicili…) ha de percebre un salari superior, compensant les característiques dites.

gener de 2006

Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660