INSPECCIÓ DE TREBALL
La Inspecció de Treball fa pudor

La lluita del dia a dia a dintre de les empreses, al carrer, en jornades informatives o formatives queden totalment desvirtuades amb la despreocupació que té l’administració envers l’eradicació de la precarietat i, conseqüentment, en la possibilitat d’emancipació dels i les treballadores que es troben en aquesta situació. Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, entenem que sense un treball digne i de qualitat, els i les treballadores no tenim futur.

Molts són els casos en què l’Administració hauria d’actuar com a part en diversos tipus de conflictes que es desenvolupen en el si de les relacions laborals. Però el fet d’estar col•lapsada i condicionada pel model econòmic vigent, tal com podem observar en els recents grans conflictes laborals emmarcats dins de la dinàmica deslocalitzadora derivada del neoliberalisme, fa que la seva intervenció sigui només un tràmit burocràtic que no va més enllà de simples formalismes per tancar expedients i realitzar estadístiques, generalment de la mà de les patronals i de les centrals sindicals estatals.

En el cas de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) és un dels casos més greus, ja que és una estructura que hauria d’estar al servei de la classe treballadora, per tal de garantir una ocupació digne i de qualitat, tot acabant amb els casos més flagrants d’explotació laboral i sent expeditiva davant de la sinistralitat a la feina. Desgraciadament, degut al dèficit tant de recursos humans com de recursos econòmics, així com de la manca d’intencionalitat política d’esdevenir una institució efectiva, queda inutilitzada com a ens públic que vetlla per al compliment dels mínims exigibles.

Nosaltres, tal com constatem en els nostres llocs de treball, pensem que la seva actuació no fa més que ampliar la desconfiança dels treballadors i treballadores envers l’administració com a garant de les condicions establertes en la legislació laboral que, si bé és del tot insuficient, ni tan sols es compleix.

La ITTS ha de respondre a uns principis de celeritat, transparència, consistència i proporcionalitat en les seves actuacions i posant els mitjans necessaris amb l’objecte d’accedir, de manera àgil i senzilla, a una solució en un conflicte entre una empresa i la seva plantilla. Entenem que en la nostra lluita contra la precarietat també cal exigir una administració que faci passos en aquest sentit i que actuï en contra de totes aquelles traves a l’emancipació de la classe treballadora.

Per aquest motius, exigim:

· L’augment de personal i de dotació econòmica per a la Inspecció de Treball, intentant contrarestar el dèficit actual que pateix Catalunya, mentre el traspàs de la competència no es faci efectiva

· La creació d’un cos específic d’Inspectors/es de Treball que vetllin eficientment pel compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), sense necessitat de recórrer als Mossos d’Esquadra per a desenvolupar part d’aquestes tasques tal com declarà recentment la consellera Serna. Aquest cos ha de dotar-se dels recursos imprescindibles per poder desenvolupar una feina activa i real en l’eradicació de la sinistralitat laboral

· Que les inspeccions de treball es realitzin de forma exhaustiva i per sorpresa, primant la tasca feta in situ a les activitats burocràtiques i administratives. Fins que les patronals i les empreses no es prenguin seriosament les inspeccions de treball, vol dir que aquestes no seran efectives.

· Els traspassos de les competències en matèria sociolaboral, podent d’aquesta manera desenvolupar el Marc Català de Relacions Laborals, per tal de gestionar els recursos i les necessitats dels Països Catalans.

maig de 2007

Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660