AMPLIAR NOTÍCIA
L’ocupació juvenil en campanya: el PSC balla entre l’electoralisme i els xecs, i CiU proposa directament l’esclavatge
La data de les eleccions a la comunitat autònoma de Catalunya, el 28 de novembre, s’acosta i ja podem escoltar algunes de les primeres promeses electorals que s’obren pas entre les desqualificacions partidistes. La qüestió de les elevades taxes d’atur actuals no passen desapercebudes, i en especial la taxa de desocupació juvenil, del 40,4% al Principat, és motiu d’anàlisi per part d’unes forces que veuen com la gent jove suposa una important bossa d’electors/es caracteritzada cada cop més per un alt grau abstencionisme en els comicis.

D’aquesta manera, després de set anys gestionant la cartera de Treball a la Generalitat i pràcticament sense haver mogut un dit per l’ocupació juvenil, el PSC proposa un “Contracte pel futur” pel qual el Govern cediria uns diners al jovent desocupat a canvi que aquest es formi i retorni la quantitat més endavant. En concret, als i les menors de 25 anys sense feina i amb un nivell formatiu baix, la Generalitat els/les hi pagaria una beca-formació a fons perdut que cobriria el cost d’una formació durant uns escassos 9 mesos, temps durant el qual el/la jove també percebria un crèdit-salari pel mateix valor que el salari mínim (de tan sols 633,3€). Aquesta segona ajuda duraria 3 mesos més que el període formatiu (fins als 12 mesos) i s’hauria de retornar un cop es trobés feina. Pel que fa als i les menors de 30 anys amb un nivell de formació que els serveis d’ocupació creguin que cal ampliar, aquests/es podrien rebre un crèdit-salari equivalent a l’1,5 vegades el salari mínim durant el període formatiu i 6 mesos més durant els quals cercar feina. Aquesta quantitat també caldria retornar-la posteriorment durant un temps no superior a 6 anys en haver estat contractat/da.

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, rebutgem aquesta política de xecs totalment electoralista que hipoteca el jovent i que suposa tan sols un pedaç a un sistema educatiu i laboral deficient i una fórmula per amagar les amargues xifres d’atur que patim. Si tal com s’està comprovant l’aplicació del Pla Bolonya està elititzant els estudis superiors i en deixa fora bona part del jovent treballador, el que cal és un canvi en profunditat basat en una reforma fiscal que permeti finançar un salari social a fons perdut per als i les estudiants, fins que aquests/es finalitzin la formació. Aquesta percepció, que també s’hauria de fer extensiva a altres col·lectius com les dones sense feina que han patit una ruptura i s’han quedat sense recursos o les persones que han esgotat les prestacions d’atur, permetria veritablement al jovent garantir-se una educació de qualitat sense acabar aquest cicle amb unes cadenes econòmiques que el condemnessin a una precarietat extrema. Igualment, el que ara cal és crear llocs de treball i repartir els actuals, un objectiu difícil d’acomplir si el mateix PSOE impulsa des de Madrid una reforma del sistema de pensions que apuja l’edat de jubilació i impedeix el relleu generacional als centres de treball.

Per la seva banda, CiU encara va més enllà i proposa la creació d’un nou contracte mitjançant el qual el jovent que ni treballa ni estudia s’incorpori al món laboral. La seva peculiaritat és que qui s’hi acollís inicialment no rebria cap tipus de remuneració per part de l’empresa; és a dir, que treballaria de forma totalment gratuïta. Aquesta mesura suposaria esclavitzar la gent jove i convertir-la (encara més) en un súbdit de l’empresari de torn, el qual aconseguiria mà d’obra sense cap tipus de cost. Si aquest retorn a l’època medieval prosperés, la resposta no es podria fer esperar per part d’un jovent que no vol perdre la dignitat!

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, reclamem que el debat sobre l’ocupació juvenil es posi damunt la taula durant aquesta campanya electoral, però exigim propostes serioses, raonades i encaminades a generar ocupació estable i de qualitat. Totes aquelles retallades de drets o mesures parcials de curta volada no poden rebre l’aval d’un jovent que simplement reclama el seu dret a l’educació i el treball!
22-10-2010
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660